Banjaluka: +387 51 305 302

Ušteda električne energije

elektricna energija

ELEKTROPRIVREDA naplaćuje većim potrošačima i reaktivnu električnu energiju. Induktivni potrošači u toku rada, iz mreže povlače pored aktivne snage koja se pretvara u koristan rad i reaktivnu snagu koja se koristi za stvaranje magnetnog polja.

Banjaluka:

 78000 Banja Luka

 Pilanska bb

 +38751305302

 +38751340870

 +38751340871

 info@doselektro.com

Ko smo mi?

logo DOS svijetli

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u izvođenju svih instalacija u građevinarstvu i stručnom sastavu tima, naša kompanija može odgovoriti na sve visoko zahtjevne potrebe tržišta. 

KOHMO - SDMO

Logo KOHLER SDMO couleur MALI