Banjaluka: +387 51 305 302

Ušteda električne energije

elektricna energija

ELEKTROPRIVREDA naplaćuje većim potrošačima i reaktivnu električnu energiju. Induktivni potrošači u toku rada, iz mreže povlače pored aktivne snage koja se pretvara u koristan rad i reaktivnu snagu koja se koristi za stvaranje magnetnog polja.

Za razliku od aktivne energije koja se trajno ''troši'' u potrošaču, reaktivna energija ''osciluje'' između izvora i potrošača.
Prisustvo reaktivne energije u sistemu ima negativne posledice(smanuje prenosnu moć vodova, životni vijek izolacije i pouzdanost rada uređaja). Iz ovih razloga elektrodistributivna preduzeća kod nas naplaćuju potrošnju reaktivne energije koju potrošači uzimaju iz mreže.
Mjesečni trošak za reaktivnu energiju može biti znatan u zavisnosti od broja i veličine potrošača reaktivne energije u pogonu, odnosno od broja i snaga asinhronih motora u pogonu, jer su to najčešći potrošači u pogonu. U svrhu smanjenja Vaših neželjenih mjesečnih troškova za utrošenu reaktivnu energiju, u našoj ponudi se nalazi kompletna usluga izrade i ugradnje kompenzacionih ormara.

Naša ponuda se nalazi u prilogu PONUDA

Banjaluka:

 78000 Banja Luka

 Pilanska bb

 +38751305302

 +38751340870

 +38751340871

 info@doselektro.com

Ko smo mi?

logo DOS svijetli

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u izvođenju svih instalacija u građevinarstvu i stručnom sastavu tima, naša kompanija može odgovoriti na sve visoko zahtjevne potrebe tržišta. 

KOHMO - SDMO

Logo KOHLER SDMO couleur MALI